Zaliczenie działów / kat. C, C1

Zaliczanie działów tematycznych to najskuteczniejsza metoda nauki do egzaminu teoretycznego opracowana przez portal ZdamyTo. Istotą tej metody jest to, że powtarzasz pytania z wybranego działu do skutku, aż na wszystkie odpowiesz prawidłowo.

Nasza aplikacja w pierwszej kolejności wyświetli Ci pytania z całego działu, a w drugiej próbie tylko te pytania, na które odpowiesz nieprawidłowo za pierwszym razem.
W trzeciej próbie pojawią się już tylko te pytanie na które odpowiesz błędnie w drugiej próbie. Oczywiście możesz zaliczyć cały dział już za pierwszym podejściem.

C

I. Część podstawowa

3. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające

5. Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem

6. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

7. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

9. Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

10. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój

11. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy

14. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

15. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

16. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

18. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

19. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

20. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

II. Część specjalistyczna - kat. C

1. Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia

2. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, masy i wymiary pojazdu

3. Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

5. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, zmiana podogy, pory dnia lub nocy, typy dróg i związane z tym wymagania, pole widzenia

7. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 1)

8. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, załadunek i rozładunek pojazdu, odpowiedzialność kierowcy (cz. 2)

9. Dokumenty dotyczące pojazdu i transportowe, wymagane w krajowym i międzynarodowym przewozie rzeczy i osób

10. Aspekty mechaniczne z wiązane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze, konserwacja i naprawy bieżące

11. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku

12. Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku (cz. 2)

III. Część dodatkowa

1. Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 1.

2. Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 2.

3. Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 3.

4. Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 4.

5. Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 5.

6. Dodatkowe pytania uzupełniające - cz. 6.