CZĘŚĆ PODSTAWOWA

W tym miejscu przejdź kilkanaście razy wszystkie działy po kolei z góry na dół, a poznasz wszystkie pytania egzaminacyjne.
Część podstawowa to pytania typu TAK/NIE.

Skuteczna nauka

Sprawdź jak skutecznie uczyć się go egzaminu teoretycznego!

Sprawdź

Najtrudniejsze pytania z egzaminów

1. Znaki drogowe pionowe ostrzegawcze

2. Znaki drogowe pionowe: nakazu i zakazu

3. Znaki drogowe pionowe: informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, dodatkowe

4. Znaki drogowe poziome

5. Sygnały świetlne, sygnały osób kierujące ruchem, sygnały świetlne poj. uprzywilejowanych

6. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

7. Włączanie się do ruchu, pierwszeństwo autobusów włączających się do ruchu

8. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy

9. Wyprzedzanie

10. Wymijanie, omijanie, cofanie, zawracanie, zatrzymanie, postój

11. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi

12. Ruch okrężny, ruch na autostradach i drogach ekspresowych

13. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych

14. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

15. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną określającą pierwszeństwo

16. Skrzyżowanie drogi z torami pojazdów szynowych, przejazdy kolejowe

17. Zachowanie wobec pieszych, pieszych idących w kolumnie oraz dzieci

18. Zachowanie wobec rowerzystów i pojazdów zaprzęgowych

19. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwsze

20. Tor ruchu pojazdu, ruch prawostronny

1. Znaki drogowe pionowe ostrzegawcze

2. Znaki drogowe pionowe: nakazu i zakazu

3. Znaki drogowe pionowe: informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające, dodatkowe

4. Znaki drogowe poziome

5. Sygnały świetlne, sygnały osób kierujące ruchem, sygnały świetlne poj. uprzywilejowanych

6. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

7. Włączanie się do ruchu, pierwszeństwo autobusów włączających się do ruchu

8. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy

9. Wyprzedzanie

10. Wymijanie, omijanie, cofanie, zawracanie, zatrzymanie, postój

11. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi

12. Ruch okrężny, ruch na autostradach i drogach ekspresowych

13. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych

14. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

15. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną określającą pierwszeństwo

16. Skrzyżowanie drogi z torami pojazdów szynowych, przejazdy kolejowe

17. Zachowanie wobec pieszych, pieszych idących w kolumnie oraz dzieci

18. Zachowanie wobec rowerzystów i pojazdów zaprzęgowych

19. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii lub wypadku, udzielanie pierwsze

20. Tor ruchu pojazdu, ruch prawostronny

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

W tym miejscu przejdź kilkanaście razy wszystkie działy po kolei z góry na dół, a poznasz wszystkie pytania egzaminacyjne.
Część specjalistyczna to pytania typu A/B/C

Skuteczna nauka

Sprawdź jak skutecznie uczyć się go egzaminu teoretycznego!

Sprawdź

Darmowe materiały do nauki

1. Dopuszczalne prędkości

2. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, wykorzystanie środków ochronnych

3. Odstępy i hamowanie pojazdu

4. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi i pogodowymi.

5. Różne pola widzenia kierowców, widoczność kierowców motocykli

6. Technika kierowania pojazdem

7. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do ładunku

8. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do przewożonych osób

9. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia i dokumenty

10. Aspekty mechaniczne związane z bezpieczeństwem na drodze

11. Akcje ratunkowe - cz1

12. Akcje ratunkowe - cz2

Dodatkowe pytania sprawdzające - część 1

Dodatkowe pytania sprawdzające - część 2

1. Dopuszczalne prędkości

2. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, wykorzystanie środków ochronnych

3. Odstępy i hamowanie pojazdu

4. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi i pogodowymi.

5. Różne pola widzenia kierowców, widoczność kierowców motocykli

6. Technika kierowania pojazdem

7. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do ładunku

8. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do przewożonych osób

9. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia i dokumenty

10. Aspekty mechaniczne związane z bezpieczeństwem na drodze

11. Akcje ratunkowe - cz1

12. Akcje ratunkowe - cz2

Dodatkowe pytania sprawdzające - część 1

Dodatkowe pytania sprawdzające - część 2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka