Kategoria: ?

Część: ?

Wartość punktowa: ?

pytania części specjalistycznej »

?

Pytanie:

? z ?

Pozostały czas:

Start

00:00

  Start

  Następne pytanie

  pytania części specjalistycznej

  Miejsce przewidziane na treść pytania egzaminacyjnego. W przypadku pracy aplikacji w trybie testu/egzaminu oprócz pytania w części podstawowej pojawiają się odpowiedzi TAK i NIE, a w części specjalistycznej istnieje możlwiość wyboru jednej z trzech odpowiedzi: A, B lub C.

  A

  ?

  B

  ?

  C

  ?

  TAK
  NIE
  « wstecz
  podsumowanie
  odpowiedź
  dalej »
  X
  Rozpocznij test
  Przycisk Opis Klawiatura

  Start

  START - przyciskiem rozpoczynasz egzamin, a także przyspieszasz wyświetlenie filmu lub zdjęcia w części podstawowej egzaminu. Jeżeli na zapoznanie się z pytaniem potrzebujesz mniej niż 20 sekund po prostu kliknij START.

  S

  Następne pytanie

  Następne pytanie - naciśnięcie powoduje przejście do następnego pytania. Po przejściu do następnego pytania nie ma możliwości powrotu do poprzednich.

  D

  Tak

  Nie

  TAK lub NIE - w części podstawowej należy wybrać odpowiedź "Tak" lub "Nie".

  T (Y) / N

  A

  B

  C

  A, B lub C - w części specjalistycznej należy wybrać odpowiedź "A", "B" lub "C"

  A, B, C