Toruńska, Warszawska

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.8)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 2 Do komentarzy

Znak STOP jak się zachować ?

Znak STOP przed skrzyżowaniem oznacza, że musimy zastrzymać pojazd przed wyjechaniem na drogę z pierwszeństwem (unieruchomić na przynajmniej 1 sekunde). Aby prawidłowo zastosować się do znaku STOP powinno się:  
- zdjąć nogę z gazu
- naciskać hamulec i stopniowo zmniejszać prędkość
- zatrzymać przed linią zatrzymania P-12 (odpowiednio naciskać sprzęgło i hamulec)
- wrzucić I bieg i ruszać, gdy pozwala nam na to sytuacja na drodzę.

W przypadku, gdy na skrzyżowaniu nie wyznaczono linii zatrzymania P-12 pojazd należy zatrzymać w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka