Gminna, Hrubieszowska

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.0)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 4 Do komentarzy
Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowania

Animacja: Gminna - Hrubieszowska

Jadąc ul. Gminna wjeżdżamy na ciąg drogi z pierwszeństwem idący od ul. Hrubieszowskiej.
Mamy ustąpić pierwszeństwa pojazdom z lewej.
Do kontynuacji ruchu ul. Gminnej mamy dwa pasy ruchu – odcinek jednokierunkowy. W takiej sytuacji powinniśmy wybierać tor ruchu bezkolizyjny.
Jadąc w lewo z ul. Hrubieszowskiej przy braku pojazdów z prawej ewentualnie zatrzymanych mamy dwa pasy ruchu do wyboru do dalszego poruszania się na wprost – wybierzemy wtedy prawy jako możliwie bliski prawej krawędzie jezdni.
Przy zbliżającym się pojeździe z prawej strony pozostawimy mu wolny prawy pas a nasze skręcanie zakończymy na pasie drugim od prawej strony w ramach  nie utrudniania ruchu art.3 PoRD.
W tej sytuacji potrzebna jest linia prowadząca pojazdy w sposób bezkolizyjny.

Twoja przegladarka nie obsluguje Flash!
Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

W przypadku kiedy ustawiony jest "zakaz zatrzymywania się" wykroczeniem jest parkowanie nie tylko na jezdni, ale również na chodniku. Znak drogowy zakaz zatrzymywania obowiązuje zarówno na jezdni, jak i na chodniku jeżeli nie ma pod nim tabliczki "Nie dotyczy chodnika"

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie lub postój na chodniku jest możliwy kołami jednego boku lub przedniej osi po spełnieniu kilku warunków. Na danym odcinku nie może być ustawiony znak zakazu postoju lub zatrzymywania się. Przestrzeń pozostawiona pieszym na chodniku nie może być mniejsza niż 1,5 metra. 
Obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz unieruchomienia pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Znak zabrania zatrzymywania się po tej stronie drogi po której jest umieszczony, dotyczy więc jezdni, pobocza, chodnika. Zatrzymanie to chwilowe unieruchomienie z własnej woli pojazdu trwające do 1 minuty.

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka