Solidarności

>
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.1)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka