Marywilska, Kupiecka

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.0)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 1 Do komentarzy
Przejazd kolejowy na Odlewniczej

Przejazd kolejowy na Odlewniczej

Niech nie będzie dla Ciebie istotnym czy tory są używane przez pociągi 50, 5 czy wcale w ciągu jednego dnia. Musisz stosować się do znaków: Znak ostrzegawczy: A-10 "przejazd kolejowy bez zapór".
Masz obowiązek prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu.
Przejazd kolejowy na Odlewniczej

Przejazd kolejowy na Odlewniczej

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka