Lechicka, Krakusa i Wandy, Konstytucji 3 Maja

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.5)

Porady do skrzyżowania

Skręt w lewo

Skręt w lewo

Po skręcie w lewo można, wobec linii przerywanej rozdzielającej pasy ruchu, zajmować pas prawy lub lewy. Tutaj też mamy obowiązek dążyć do bezkolizyjnego przejazdu z ewentualnym pojazdem jadącym z przeciwnej strony w prawo (art.3). 

Przy nieczytelnych zachowaniach ustępujemy pierwszeństwa temu pojazdowi z prawej wg zasad ogólnych.

Na zdjęciu wjazd z Konstytucji 3 Maja.

Stosujemy zasady ogólne dla sygnalizacji

Stosujemy zasady ogólne dla sygnalizacji

Jazda w lewo – zajmujemy pas do jazdy w lewo oznakowany strzałkami kierunkowymi.

Przy sygnale zielonym wjeżdżamy na skrzyżowanie w takie miejsce aby ustąpić pierwszeństwa zbliżającym się pojazdom z przeciwnej strony a jadącym na wprost i w prawo.

To miejsce musi też zapewniać bezkolizyjność ruchu z pojazdem z przeciwnej strony jadącym w lewo. 

Zachowanie się wg wyświetlanych kolorów:

1. Sygnał zielony.
Zezwala na wjazd za sygnalizator.
Wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem:
- miejsce na i za skrzyżowaniem;
- z poprzedniej zmiany świateł piesi i rowerzyści opuścili skrzyżowanie;
- przewidywania, że podczas świecącego zielonego opuścimy skrzyżowanie.

2. Sygnał żółty.
Zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd
znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony. W Polsce trwa 3 sekundy.

3. Sygnał czerwony.
Zakaz wjazdu za sygnalizator.

4. Sygnał czerwony + sygnał żółty.
Nadawany jednocześnie oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator.
Oznacza również, że po upływie 1 sekundy zapali się sygnał zielony.

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU

Dojeżdżając do skrzyżowania musimy zauważyć:
- czy nie ma osoby regulującej ruchem,
- czy nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,
- czy jest czynna sygnalizacja i jakiego jest rodzaju,
- czy jej brak - to jakie znaki drogowe zastosowano.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka