Grota-Roweckiego, Elfów

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.0)

Porady do skrzyżowania

ul. Elfów

ul. Elfów

Na całym osiedlu skrzyżowania są równorzędne.
Ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wyjeżdżając na ulicę gen. Grota-Roweckiego musimy ustąpić pierwszeństwa.ul. gen. Grota-Roweckiego

ul. gen. Grota-Roweckiego

Jadąc ulicą Grota-Roweckiego mamy pierwszeństwo przejazdu.
Po wjeździe w ulice Elfów obowiązuje zasada prawej ręki.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka