Edukacji, Grota-Roweckiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.5)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 2 Do komentarzy
Wjazd na skrzyżowanie od góry z ul. gen. Grota-Roweckiego

Wjazd na skrzyżowanie od góry z ul. gen. Grota-Roweckiego

Jazda od ul. gen. Grota-Roweckiego

Jazda od ul. gen. Grota-Roweckiego

Sygnalizacja świetlna.

Dojeżdżając do skrzyżowania musimy zauważyć:
- czy nie ma osoby regulującej ruchem,
- czy nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,
- czy jest czynna sygnalizacja i jakiego jest rodzaju,
- czy jej brak - to jakie znaki drogowe zastosowano.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka