Staffa, Lisowska

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.0)

Porady do skrzyżowania

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

Zakaz zatrzymywania dotyczy także chodnika.

W przypadku kiedy ustawiony jest "zakaz zatrzymywania się" wykroczeniem jest parkowanie nie tylko na jezdni, ale również na chodniku. Znak drogowy zakaz zatrzymywania obowiązuje zarówno na jezdni, jak i na chodniku jeżeli nie ma pod nim tabliczki "Nie dotyczy chodnika"

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie lub postój na chodniku jest możliwy kołami jednego boku lub przedniej osi po spełnieniu kilku warunków. Na danym odcinku nie może być ustawiony znak zakazu postoju lub zatrzymywania się. Przestrzeń pozostawiona pieszym na chodniku nie może być mniejsza niż 1,5 metra. 

Obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się" oznacza zakaz unieruchomienia pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Znak zabrania zatrzymywania się po tej stronie drogi po której jest umieszczony, dotyczy więc jezdni, pobocza, chodnika. Zatrzymanie to chwilowe unieruchomienie z własnej woli pojazdu trwające do 1 minuty.

Zasada "prawej ręki" na skrzyżowaniu równorzędnym

Zbliżając się do takiego skrzyżowania, należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zasady "prawej ręki" czyli niezależnie od kierunku poruszania się - należy ustąpić wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony. 
Teoretycznie "mamy pierwszeństwo" przed pojazdami nadjeżdżającymi z lewej strony - ale jak wskazuje praktyka - możemy to wykorzystać dopiero jak pojazd z lewej wyraźnie ustąpi nam pierwszeństwa czyli nikomu z lewej nie ufamy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka