Wyszyńskiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 3.5)

Porady do skrzyżowania

Obszar strefy zamieszkania.

Obszar strefy zamieszkania.

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi D-40 "Strefa zamieszkania" oraz D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

Wjeżdżając do strefy zamieszkania powinniśmy być przygotowani, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Prawdopodobnie najważniejszym przepisem dotyczącym strefy zamieszkania jest to, że pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszych poruszających się w strefie zamieszkania nie dotyczą przepisy podane w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” dotyczące ruchu pieszego jak: obowiązkowe korzystanie z chodnika, poruszanie się poboczem, przy krawędzi jezdni, lewą stroną czy jeden za drugim.

Parkowanie w strefie zamieszkania.

Kursanci zdający egzamin często popełniają błąd i wjeżdżając w strefe zamieszkania na komende egzaminatora parkują w pierwszym wolnym miejscu sugerując się innymi zaparkowanymi samochodami.
W strefie zamieszkania parkować wolno tylko w miejscach wyznaczonych, a więc brak znaku B-35 („zakaz postoju”) lub B-36 („zakaz zatrzymywania się”) nie upoważnia nas do zatrzymania się i pozostawienia samochodu w dowlonym miejscu.

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadku kiedy wyjeżdżamy z drogi podporządkowanej powinno się:
-zabrać nogę z pedału gazu,
-nacisnąć hamulec i zwalniać stopniowo do 20 - 30 km/h,
-trzymać hamulec, wcisnąć sprzęgło i włączyć II bieg, a następnie zwolnić sprzęgło
-zbliżyć się do linii warunkowego zatrzymania P-13 obserwując drogę z pierwszeństwem przejazdu, odległość i prędkość zbliżających się pojazdów,
-kiedy sytuacje na drodzę na to pozwala można jechać dalej,
-w przypadku, gdy musimy ustąpić pierwszeństwa lub ze względu na złą widoczność trudno ocenić sytuacje należy zwolnić jeszcze bardziej, zredukować do I biegu lub zatrzymać się przed linią warunkową, naciskając sprzęgło i hamulec.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka