Listopada, Kosmonautów, Tysiąclecia

Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 4.0)

Porady do skrzyżowania

Komentarzy: 3 Do komentarzy
Ulica 11 Listopada w kierunku WORD

Ulica 11 Listopada w kierunku WORD

Dojeżdżając do skrzyżowania od strony 11 Listopada zwróćmy uwagę, że spora część jezdni jest wyłączona z ruchu.
Widok na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyjazdu z Lidla

Widok na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyjazdu z Lidla

Na zdjęciu rondo Tysiąclecia-11 Listopada widoczne od strony wyjazdu z parkingu.

Wykonując ten manewr pamiętajmy iż:
Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. 

Kierunkowskaz powinien być uruchomiony:

Kierunkowskaz powinien być uruchomiony:

- podczas zjazdu z ronda – sygnalizując to innym kierowcom przekazujemy im, że możemy zwolnić oraz że nie będziemy kontynuowali jazdy po danym pasie ruchu po kolejnym zjeździe.
- podczas zmiany pasów ruchu na rondzie (w przypadku ronda wielopasowego)

Podczas jazdy po rondzie pamiętać należy, że kierujący pojazdem, który zbliża się do ronda powinien odpowiednio wcześniej zająć właściwe miejsce na jezdni w zależności od zamiaru kierunku jazdy, natomiast każda zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy, także na rondzie, powinna być sygnalizowana.

Zasady Pierwszeństwa na rondzie:

Zasady Pierwszeństwa na rondzie:

Znak C-12 "ruch okrężny" oraz dodatkowo znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" oznacza, że jadący na rondzie mają pierwszeństwo, wobec tych, którzy zamierzają na rondo wjechać. Kierujący pojazdem chcąc zmienić na rondzie pas ruchu, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa tym, którzy poruszają się po pasie, na który zamierza wjechać.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka