Nałkowskiej, Dmowskiego

>
<
Skala: + -
Obrót: °

Trudność: (Średnio: 2.5)

Porady do skrzyżowania

Na rysunku widoczna strefa ograniczonej prędkości.

Na rysunku widoczna strefa ograniczonej prędkości.

Na schamacie widoczna strefa o ograniczeniu prędkości do 30 km/h zaznaczona innym kolorem jezdni. Na wlocie znak B-43 "Strefa ograniczenia prędkości" natomiast na wylocie B-44 "Koniec strefy ograniczonej prędkości". 
Obszar strefy zamieszkania.

Obszar strefy zamieszkania.

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi D-40 "Strefa zamieszkania" oraz D-41 "Koniec strefy zamieszkania".

Wjeżdżając do strefy zamieszkania powinniśmy być przygotowani, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Prawdopodobnie najważniejszym przepisem dotyczącym strefy zamieszkania jest to, że pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszych poruszających się w strefie zamieszkania nie dotyczą przepisy podane w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” dotyczące ruchu pieszego jak: obowiązkowe korzystanie z chodnika, poruszanie się poboczem, przy krawędzi jezdni, lewą stroną czy jeden za drugim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka