Najtrudniejsze z pytań egzaminacyjnych, które najczęściej sprawiały trudności Kursantom.

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Grudzien 2019
Czy w tej sytuacji jadąc na wprost przez widoczne skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony? 18569 26744 59.02
Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? 20335 28192 58.10
Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie? 19727 26582 57.40
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 18108 21563 54.35
Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony? 18108 21563 54.35
Czy w przedstawionej sytuacji znaki ostrzegają o nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu? 30604 32528 51.52
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 24354 22915 48.48
Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? 22768 19554 46.20
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Grudzien 2019
Czy w tej sytuacji jadąc na wprost przez widoczne skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdami nadjeżdżającymi z prawej strony? 18569
26744
59.02
Skręcasz w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? 20335
28192
58.10
Czy widoczny sygnał dawany przez osobę uprawnioną oznacza, że za chwilę będzie Ci wolno wjechać na skrzyżowanie? 19727
26582
57.40
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 18108
21563
54.35
Czy na tej drodze poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdu silnikowego z prawej strony? 18108
21563
54.35
Czy w przedstawionej sytuacji znaki ostrzegają o nieoczekiwanej zmianie kierunku ruchu? 30604
32528
51.52
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 24354
22915
48.48
Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony? 22768
19554
46.20

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Marzec 2018
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 35814 45289 55.84
Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? 32519 37806 53.76
Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? 40059 40959 50.56
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 35691 33710 48.57
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 39512 33885 46.17
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 45295 38512 45.95
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 41189 32187 43.87
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Marzec 2018
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 35814
45289
55.84
Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? 32519
37806
53.76
Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? 40059
40959
50.56
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 35691
33710
48.57
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 39512
33885
46.17
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 45295
38512
45.95
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 41189
32187
43.87

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Luty 2018
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 42851 49671 53.69
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 39629 42519 51.76
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 43192 43957 50.44
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 45962 44818 49.37
Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? 38739 36901 48.79
Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? 35207 31519 47.24
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 41587 23987 36.58
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Luty 2018
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 42851
49671
53.69
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 39629
42519
51.76
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 43192
43957
50.44
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 45962
44818
49.37
Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? 38739
36901
48.79
Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? 35207
31519
47.24
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 41587
23987
36.58

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Styczeń 2018
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 41852 49637 54.25
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 39271 42387 51.91
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 37962 35982 48.66
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 28952 25328 46.66
Czy w tej sytuacji widoczny znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą na lotnisko? 31836 26937 45.83
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 28652 22715 44.22
Czy w tej sytuacji widoczny znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą na lotnisko? 35236 27503 43.84
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Styczeń 2018
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 41852
49637
54.25
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 39271
42387
51.91
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 37962
35982
48.66
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 28952
25328
46.66
Czy w tej sytuacji widoczny znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą na lotnisko? 31836
26937
45.83
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 28652
22715
44.22
Czy w tej sytuacji widoczny znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą na lotnisko? 35236
27503
43.84

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Grudzień 2017
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 22132 35131 61.35
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 15147 22635 59.91
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 21143 24866 54.05
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 22558 23853 51.40
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 36812 38185 50.92
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 37792 34678 47.85
Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? 23921 21177 46.96
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Grudzień 2017
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 22132
35131
61.35
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 15147
22635
59.91
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 21143
24866
54.05
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 22558
23853
51.40
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 36812
38185
50.92
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 37792
34678
47.85
Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? 23921
21177
46.96

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Listopad 2017
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 37451 39023 51.03
Czy w tej sytuacji widoczny znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 37952 34876 47.89
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 35211 30362 46.30
Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? 24856 21003 45.80
Czy widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych? 30325 22731 42.84
Jak rozpędzać samochód, by uzyskać jak największą prędkość w krótkim czasie? 38951 29109 42.77
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 35512 23987 40.31
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Listopad 2017
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 37451
39023
51.03
Czy w tej sytuacji widoczny znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 37952
34876
47.89
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 35211
30362
46.30
Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? 24856
21003
45.80
Czy widoczne znaki ostrzegają o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych? 30325
22731
42.84
Jak rozpędzać samochód, by uzyskać jak największą prędkość w krótkim czasie? 38951
29109
42.77
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 35512
23987
40.31

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Październik 2017
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 36815 38187 50.91
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 37793 34679 47.85
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 25363 22063 46.52
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 35564 30851 46.45
Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? 38296 28702 42.84
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 29058 21498 42.52
Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem? 34235 22911 40.09
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Październik 2017
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 36815
38187
50.91
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 37793
34679
47.85
Zamierzasz skręcić w lewo. Czy na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przejazdu przed wjeżdżającym na nie pojazdem? 25363
22063
46.52
Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? 35564
30851
46.45
Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie spowoduje to utrudnienia ruchu? 38296
28702
42.84
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 29058
21498
42.52
Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem? 34235
22911
40.09

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Wrzesień 2017
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 17368 25241 59.24
Jakiej długości nie może przekraczać zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego i naczepy? 19054 26389 58.07
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 18476 25479 57.97
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 16907 20460 54.75
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 29373 31425 51.69
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 23153 21812 48.51
Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? 21567 18451 46.11
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Wrzesień 2017
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 17368
25241
59.24
Jakiej długości nie może przekraczać zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego i naczepy? 19054
26389
58.07
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 18476
25479
57.97
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 16907
20460
54.75
W którym miejscu wskaźnika bagnetowego, powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to, że jego poziom jest nieprawidłowy? 29373
31425
51.69
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 23153
21812
48.51
Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? 21567
18451
46.11

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Sierpień 2017
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 26433 38987 59.59
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 19445 26483 57.66
Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? 25443 28716 53.02
Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym mogą przejeżdżać rowerzyści? 26859 27708 50.78
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? 41115 42033 50.55
Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? 42093 38521 47.78
Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? 28221 25028 47.00
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Sierpień 2017
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 26433
38987
59.59
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 19445
26483
57.66
Czy masz prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają? 25443
28716
53.02
Czy ten znak informuje o przejściu dla pieszych, po którym mogą przejeżdżać rowerzyści? 26859
27708
50.78
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? 41115
42033
50.55
Czy w tej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? 42093
38521
47.78
Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? 28221
25028
47.00

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Lipiec 2017
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 27460 40969 59.87
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 20475 28473 58.17
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 26471 30704 53.70
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 27886 29691 51.57
Jak należy zabezpieczyć poszkodowanego w wypadku drogowym, który jest przytomny, ale ma uraz głowy, który krwawi? 42140 44023 51.09
Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? 43120 40516 48.44
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? 29249 27015 48.01
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Lipiec 2017
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 27460
40969
59.87
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 20475
28473
58.17
Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością w tej sytuacji wolno Ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? 26471
30704
53.70
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 27886
29691
51.57
Jak należy zabezpieczyć poszkodowanego w wypadku drogowym, który jest przytomny, ale ma uraz głowy, który krwawi? 42140
44023
51.09
Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedzanie rowerzysty jest zawsze zabronione? 43120
40516
48.44
Czy w tej sytuacji zbliżasz się do drogi z pierwszeństwem? 29249
27015
48.01

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Czerwiec 2017
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 25244 38869 60.63
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 18259 26373 59.09
Jakiej długości nie może przekraczać zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego i naczepy? 24255 28604 54.11
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 25670 27591 51.80
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 39924 41923 51.22
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 40904 38416 48.43
Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? 27033 24915 47.96
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Czerwiec 2017
Czy jadąc samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej 3 tony możesz skręcić w prawo za tym znakiem? 25244
38869
60.63
Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? 18259
26373
59.09
Jakiej długości nie może przekraczać zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego i naczepy? 24255
28604
54.11
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 25670
27591
51.80
Czy w tej sytuacji za widocznym znakiem wolno Ci zająć prawy skrajny pas ruchu? 39924
41923
51.22
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 40904
38416
48.43
Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? 27033
24915
47.96

Komentarz

Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Maj 2017
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 23501 35719 60.32
Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? 16516 23223 58.44
Czy widząc taką postawę policjanta kierującego ruchem możesz przejechać na wprost przez skrzyżowanie? 22512 25454 53.07
Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? 23927 24441 50.53
Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? 38181 38773 50.38
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 39161 35266 47.38
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 25290 21765 46.25
Najtrudniejsze pytania egzaminacyjne: Maj 2017
Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz? 23501
35719
60.32
Czy w przedstawionej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną? 16516
23223
58.44
Czy widząc taką postawę policjanta kierującego ruchem możesz przejechać na wprost przez skrzyżowanie? 22512
25454
53.07
Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania? 23927
24441
50.53
Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? 38181
38773
50.38
Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni? 39161
35266
47.38
Czy ten znak ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot znajduje się po lewej stronie? 25290
21765
46.25

Komentarz