wibracje wysyłane przez urządzenie wibracyjne znajdujące się na sygnalizatorze

Typ: sygnały dzwiękowe

Działanie urządzenia wibracyjnego znajdującego się na sygnalizatorze informuje osoby niewidome i słabowidzące, że dla pieszych nadawany jest sygnał zielony.

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka