Zorganizowaną kolumną pojazdów.

Zorganizowaną kolumną pojazdów nazywamy taką grupę pojazdów, która jest pod kierownictwem jednego kierowcy – osoby odpowiedzialnej za ruch i porządek reszty pojazdów w kolumnie.

Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie jest ściśle określona:

  •  samochodów osobowych, motorowerów i motocykli może być max 10
  •  rowerów jednośladowych – max 15
  •  pozostałych pojazdów – 5

Jazda w kolumnie nie jest równoznaczna z utrata obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka