Tabela opłat za egzaminy na prawo jazdy

OPŁATY ZA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY PO 19.01.2013


KATEGORIEBA, A1, A2B1, C1, D1, TC, DB+EC+E, C1+E, D1+E, D+E     AM
SUMA170210200230200         245                            170
TEORIA40303030-           -                               40
PRAKTYKA130180170200-            -                              130


W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu:

  • zwiększa się o 50% - w przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie,
  • zmniejsza się o 50% dla opłaty za egzamin praktyczny - jeżeli termin egzaminu teoretycznego i praktycznego wyznaczono na wniosek osoby egzaminowanej, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego. Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem. W przypadku gdy na wniosek osoby wyznaczono termin egzaminu łączonego (teoria i praktyka w tym samym dniu), a osoba ta uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego to nie może ona przystąpić do egzaminu praktycznego. W celu ponownego przystąpienia do egzaminu, osoba jest zobowiązana do wniesienia pełnej opłaty za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny. Opłaty zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.


Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka