Poznaliśmy Przewodniczącego Komisji ds. weryfikacji pytań.

Jak poinformował nas Rzecznik prasowy MIiR Piotr Popa:

Przewodniczącym Komisji został Tomasz Piętka, a Sekretarzem -  Monika Panasiuk. W skład Komisji wejdą również: 6 egzaminatorów, 6 instruktorów nauki jazdy, 3 instruktorów techniki jazdy, 5 ekspertów w zakresie prawa, 2 ekspertów w zakresie medycyny ratunkowej, 2 ekspertów z dziedziny psychologii, 3 ekspertów z dziedziny metodyki i dydaktyki, 3 ekspertów w zakresie języka polskiego (poloniści), 1 tłumacz języka angielskiego, 1 tłumacz języka niemieckiego, 3 ekspertów w dziedzinie języka migowego.

 

 

 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka