Koniec września nowych pytań jeszcze nie ma

Oficjalna pula pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminach państwowych pozostaje taka sama. Ministerstwo w odpowiedzi na nasze pismo informowało,  że ilość pytań egzaminacyjnych wzrośnie o 441 sztuk nowych pytań.
 
Dokładna ilość pytań egzaminacyjnych pozostaje jak na razie niezmienna i wynosi dokładnie 2661 sztuk pytań dla wszystkich kategorii prawa jazdy. Wszystkie pytania stosowane na egzaminach państwowych znajdziedzie w testach na prawo jazdy ZdamyTo.
 
Jeszcze raz przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem cała baza pytań egzaminacyjnych jest JAWNA! 
 
Podstawa prawna: Art. 51, ust. 2b ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z obowiązującą ustawą o kierujących pojazdami pytania egzaminacyjne oraz wchodzące w ich skład scenariusze, wizualizacje i opisy zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw transportu oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Czy testy na prawo jazdy w 2017 roku będą trudniejsze i pytań będzie więcej? Wszystko na to wskazuje, że ilość pytań urośnie. Takie było założenie resortu już na początku wprowadzanych zmian. 
 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka