Blog prowadzony przez Stanisław Kwartnik (Instruktor)

Wirtualna Nauka Jazdy

Zaloguj się, aby utworzyć / pisać na swoim blogu i komentować inne.

Ostatnio na blogu

 • Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania.
  (2013-06-16 21:54:02)
  Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania. Gdyby nasza definicja skrzyżowania była zgodna z...
 • Piesi przed skrzyżowaniem
  (2012-12-12 19:25:10)
  Piesi przed skrzyżowaniem. Często powstaje dylemat – jak się zachować, gdy stoją...
 • Wyprzedzanie
  (2012-12-01 13:42:02)
  Wyprzedzanie to manewr przejeżdżania obok drugiego pojazdu jadącego w tym samym ki...
 • Autobus szkolny
  (2012-11-20 02:00:27)
  Zbliżając się do pomarańczowego autobusu szkolnego oznakowanego napisem „AUTOBUS SZKOL...
 • Przystanek autobusowy
  (2012-11-05 14:04:33)
  Przystanek komunikacji autobusowej. Zbliżając się do przystanku komunikacji publicznej za...
 • Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach.
  (2012-10-12 00:33:05)
  Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach. Na nowoczesnych skrzyżowaniach coraz cz...

Komentarze

Kierunkowskaz-włączenie i wyłączenie z ruchu

Włączanie się do ruchu, wyłączanie się z ruchu to podstawowe manewry na drodze.
Te manewry w naszych przepisach bezpośrednio nie są sprecyzowane – stąd konieczność sięgnięcia do przepisów zawartych w Konwencji Wiedeńskiej, które u nas też obowiązują:

“Artykuł 14
Ogólne przepisy dotyczące manewrów
1. (16) Każdy kierujący, który zamierza wykonać manewr, taki jak wyjechanie z rzędu pojazdów stojących na postoju lub wjechanie do niego, skręcenie w prawo lub w lewo na jezdni, w szczególności w celu zmiany pasa ruchu, skręcenie w lewo lub w prawo na inną drogę lub do posiadłości przylegającej do drogi, nie powinien rozpoczynać tego manewru bez uprzedniego upewnienia się, że może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi jadących za nim lub przed nim albo mających go wyminąć, z uwzględnieniem ich pozycji na jezdni, kierunku ruchu i szybkości.
2. Każdy kierujący, który zamierza zawrócić lub cofnąć się, może rozpocząć ten manewr dopiero po upewnieniu się, że może to uczynić nie stwarzając niebezpieczeństwa lub przeszkody dla innych użytkowników drogi.
3. Przed skręceniem lub przed wykonaniem manewru związanego ze zjechaniem w bok każdy kierujący powinien odpowiednio wyraźnie i dostatecznie wcześnie zasygnalizować swój zamiar za pomocą kierunkowskazu lub kierunkowskazów swojego pojazdu albo - w razie ich braku - w miarę możliwości za pomocą odpowiedniego znaku ręką.
Sygnalizowanie zamiaru za pomocą kierunkowskazu lub kierunkowskazów powinno trwać przez cały czas trwania manewru; powinno ono ustać natychmiast po jego zakończeniu.”

Tak więc włączanie się do ruchu i wyłączanie się z ruchu – to manewry na drodze związane ze zjechaniem w bok = wymagają sprawdzania możliwości, zawczasu i wyraźnego pokazywania kierunkowskazem swoich zamiarów oraz wyłączenia go po wykonaniu manewru.

Do tego samego wniosku można dochodzić wg naszych przepisów jeśli uznamy, że te manewry (włączania, wyłączania z ruchu) są zawsze poprzedzane zmianą pasa ruchu (oznakowanego i nieoznakowanego) czyli zmianą położenia pojazdu względem krawędzi jezdni.

Art.22
"5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru."

To zawczasu i wyraźne pokazywanie manewrów włączania i wyłączania się z ruchu jest szczególnie ważne teraz – gdy rowerzyści mogą wyprzedzać wolno jadące pojazdy z lewej i prawej strony.

Jedynie słowo “wyraźne” zwalnia nas od tego obowiązku. Będzie to w przypadkach możliwości powstania nieporozumienia skutkującego powstaniem zagrożenia w ruchu.

Komenatarzy łącznie: dodaj nowy


Brak komentarzy do wyświetlenia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka