Blog prowadzony przez Stanisław Kwartnik (Instruktor)

Wirtualna Nauka Jazdy

Zaloguj się, aby utworzyć / pisać na swoim blogu i komentować inne.

Ostatnio na blogu

 • Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania.
  (2013-06-16 21:54:02)
  Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania. Gdyby nasza definicja skrzyżowania była zgodna z...
 • Piesi przed skrzyżowaniem
  (2012-12-12 19:25:10)
  Piesi przed skrzyżowaniem. Często powstaje dylemat – jak się zachować, gdy stoją...
 • Wyprzedzanie
  (2012-12-01 13:42:02)
  Wyprzedzanie to manewr przejeżdżania obok drugiego pojazdu jadącego w tym samym ki...
 • Autobus szkolny
  (2012-11-20 02:00:27)
  Zbliżając się do pomarańczowego autobusu szkolnego oznakowanego napisem „AUTOBUS SZKOL...
 • Przystanek autobusowy
  (2012-11-05 14:04:33)
  Przystanek komunikacji autobusowej. Zbliżając się do przystanku komunikacji publicznej za...
 • Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach.
  (2012-10-12 00:33:05)
  Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach. Na nowoczesnych skrzyżowaniach coraz cz...

Komentarze

Sygnalizator warunkowy

Na egzaminie zastosujemy dokładnie zapis rozporządzenia o znakach:

“§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej
strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na
skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w
lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem
B-23.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że
kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.”


Dojeżdżając do sygnalizatora czerwonego z wyświetlaną obok zieloną strzałką (S-2):
 • zatrzymamy się przed nim;
 • ruszając uważamy aby strzałka zielona się świeciła;
 • po sprawdzeniu czy nie ma pieszych, przejedziemy za przejście,
 • po sprawdzeniu czy nie ma rowerzystów przejedziemy za przejazd rowerowy;
 • po sprawdzeniu czy nie ma pojazdów zbliżających się kolizyjnie z naszym torem jazdy podjedziemy dalej uważając na możliwe jeszcze jedno przejście dla pieszych i przejazd rowerowy.


Podczas naszego warunkowego ruchu – poruszamy się wolno wypatrując i ustępując pierwszeństwa pieszym, rowerzystom, pojazdom tzn tyle razy się zatrzymując ile tego będzie wymagała sytuacja.

Wszelki odstępstwa od ustalonych reguł skończą się negatywnie.

Gdy wyłączona zostanie zielona strzałka:
 • pozostaje sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
 • będzie czerwony z żółtym światłem (ok. 1 s) – zakaz wjazdu za sygnalizator,
 • będzie zielony – zakaz wjazdu za sygnalizator:
  - jeśli ruch utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym i rowerzystom oraz
  - gdy warunki ruchu uniemożliwiłyby opuszczenie skrzyżowania podczas nadawania sygnału zielonego.


W Polsce sygnalizator warunkowy S-2 jest stosowany do ruchu kolizyjnego i bezkolizyjnego – stąd zauważymy przeróżne organizacje ruchu i przeróżne niezgodne z przepisami zachowanie kierujących.

Komenatarzy łącznie: 2 (odpowiedzi: 1) dodaj nowy


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka