Blog prowadzony przez Stanisław Kwartnik (Instruktor)

Wirtualna Nauka Jazdy

Zaloguj się, aby utworzyć / pisać na swoim blogu i komentować inne.

Ostatnio na blogu

 • Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania.
  (2013-06-16 21:54:02)
  Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania. Gdyby nasza definicja skrzyżowania była zgodna z...
 • Piesi przed skrzyżowaniem
  (2012-12-12 19:25:10)
  Piesi przed skrzyżowaniem. Często powstaje dylemat – jak się zachować, gdy stoją...
 • Wyprzedzanie
  (2012-12-01 13:42:02)
  Wyprzedzanie to manewr przejeżdżania obok drugiego pojazdu jadącego w tym samym ki...
 • Autobus szkolny
  (2012-11-20 02:00:27)
  Zbliżając się do pomarańczowego autobusu szkolnego oznakowanego napisem „AUTOBUS SZKOL...
 • Przystanek autobusowy
  (2012-11-05 14:04:33)
  Przystanek komunikacji autobusowej. Zbliżając się do przystanku komunikacji publicznej za...
 • Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach.
  (2012-10-12 00:33:05)
  Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach. Na nowoczesnych skrzyżowaniach coraz cz...

Komentarze

Kultura a przepisy ruchu drogowego

Przepisy ruchu drogowego zawarte w Prawie o ruchu drogowym, w Rozporządzeniach je uzupełniającym określają wzajemne relacje między uczestnikami tegoż ruchu.
Podstawą bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ich poznanie, poznanie praw i obowiązków z nich wynikających oraz dokładne ich stosowanie.
Wtedy jest szansa na uzyskanie bezpiecznego, przewidywalnego i płynnego ruchu.

W ostatnim czasie słyszy się nawoływanie do kultury w ruchu drogowym.
Przepisy kultury w ruchu drogowym nie są określone, ich świadomość i stosowanie u każdego uczestnika są nieprzewidywalne.
Niektórzy uważają, że stosowanie przepisów jest kulturą, inni, że łamanie przepisów a nawet przestępcze działanie jest kulturą.

Wprowadza się przez takie mowy śmiertelnie niebezpieczny chaos w ruchu drogowym. Zwłaszcza przy prędkościach powyżej 30 km/h i przy obecności wielu współuczestników ruchu.

Przykładowo:
1.Pozostawianie miejsca na skrzyżowaniu nie jest działaniem związanym z kulturą a z obowiązującym przepisem.
2.Ustępowanie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu nie jest kulturą – jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ruchu drogowego.
3.Zachęcanie stojącego obok przejścia pieszego do wejścia na przejściu pod inne pojazdy jadące z przeciwnej strony czy też nas wyprzedzających nie będzie kulturą – będzie przestępstwem drogowym określonym w
“Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.”

4.Podobnie może skończyć się nieodpowiedzialna zmiana reguł pierwszeństwa na skrzyżowaniu ...

Maksymalne bezpieczeństwo w ruchu drogowym można osiągać poprzez dokładne stosowanie przepisów, a w sytuacjach nie do końca sprecyzowanych stosowanie art.3, który zobowiązuje do zaniechania każdych działań, które mogłyby komukolwiek wyrządzić krzywdę w zdrowiu, życiu, mieniu.
W sytuacji niebezpiecznej to ten artykuł zmusza nas do podejmowania wszelkich działań ratunkowych.
Jeśli te przepisowe działania będziemy nazywać kulturą – nie ma problemu.
Nie zgadzam się na śmiercionośną kulturę związaną z łamaniem przepisów i czynami przestępczymi na drodze.

Komenatarzy łącznie: dodaj nowy


Brak komentarzy do wyświetlenia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka