Blog prowadzony przez Stanisław Kwartnik (Instruktor)

Wirtualna Nauka Jazdy

Zaloguj się, aby utworzyć / pisać na swoim blogu i komentować inne.

Komentarze

Ostatnio na blogu

 • Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania.
  (2013-06-16 20:54:02, komentarzy: 2)
  Wjazd, wyjazd ze strefy zamieszkania. Gdyby nasza definicja skrzyżowania była zgodna z definicją zawartą w Konwencji Wiedeńskiej (określenie "skrzyżowanie" oznacza każde przecięcie się dróg na jednym poziomie, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z placami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub ...
 • Piesi przed skrzyżowaniem
  (2012-12-12 18:25:10, komentarzy: 2)
  Piesi przed skrzyżowaniem. Często powstaje dylemat – jak się zachować, gdy stojąc przed linią obowiązkowego zatrzymania musimy częściowo stać na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Podobnie będzie przed linią warunkowego zatrzymania złożoną z trójkątów jak i w sytuacjach bez wyznaczonej linii i bez wyznaczo...
 • Wyprzedzanie
  (2012-12-01 12:42:02, komentarzy: 2)
  Wyprzedzanie to manewr przejeżdżania obok drugiego pojazdu jadącego w tym samym kierunku. Jeśli jeden z tych pojazdów zamierza, pokazując to kierunkowskazem, zmienić kierunek jazdy lub pas ruchu – ich zamierzone kierunki ruchu nie są zgodne - stąd to przejeżdżanie obok jest zabronione z natury rze...
 • Autobus szkolny
  (2012-11-20 01:00:27, komentarzy: 0)
  Zbliżając się do pomarańczowego autobusu szkolnego oznakowanego napisem „AUTOBUS SZKOLNY” zachowamy szczególną ostrożność. Kierowca tego autobusu ma prawo wstrzymać ruch na drodze. Poczekamy wówczas na zezwolenie na dalsze poruszanie się. Może mieć włączone światła awaryjne – to dla nas informacja, ...
 • Przystanek autobusowy
  (2012-11-05 13:04:33, komentarzy: 1)
  Przystanek komunikacji autobusowej. Zbliżając się do przystanku komunikacji publicznej zachowamy szczególną ostrożność obserwując: - zachowania pieszych nawet te nietypowe (wychodzenie zza stojącego pojazdu), - kierunkowskazy stojącego autobusu (każdego pojazdu mogącego przewozić pow. 9 osób łączni...
 • Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach.
  (2012-10-11 23:33:05, komentarzy: 0)
  Pętle indukcyjne i kamery na skrzyżowaniach. Na nowoczesnych skrzyżowaniach coraz częściej widzimy kamery detekcyjne i pętle indukcyjne. Ten system umożliwia automatyczne dostosowanie sygnalizacji świetlnej do aktualnych potrzeb i natężenia ruchu. Umożliwia to pełne wykorzystanie możliwości przejazdu, pr...
 • Braki w oznakowaniu
  (2012-09-23 11:23:53, komentarzy: 1)
  Błędy, braki, nieczytelność w oznakowaniu bywają przyczyną negatywnego wyniku egzaminu. Jeśli sprawa jest oczywista możemy do 14 dni odwołać się od wyniku egzaminu bądź od razu nie zgodzić się z jego wynikiem kierując sprawę do egzaminatora nadzorującego. Ponieważ w praktyce codziennej zbyt często będzie...
 • Rondo - wjazd - praktycznie
  (2012-07-29 20:16:33, komentarzy: 2)
  Dojeżdżając do skrzyżowania o ruchu okrężnym oznakowanego znakiem A-7 i C-12 warto zauważyć tablicę informacyjną o układzie pasów ruchu na tym rondzie. Sam znak C-12 nie mówi o tym jaki ruch okrężny spotkamy, czy jednopasmowy, dwupasmowy, czy z wyznaczonymi pasami wokół wyspy centralnej, czy z wyznaczony...
 • Karambol
  (2012-07-27 19:57:02, komentarzy: 0)
  Proszę zauważyć jak często w potoku jadących pojazdów jeden z pojazdów wykona gwałtowne hamowanie a zderza się trzeci, czwarty jadący za nim ... Jest to reguła wynikająca z praw fizyki. Kluczem jest czas reakcji ludzi i odstępy między pojazdami. Ten czas człowieka zawiera się w granicach 0,2 do 1 sekund...
 • Przejście i egzamin
  (2012-07-13 22:40:18, komentarzy: 1)
  Rejon przejść dla pieszych wymaga od nas zachowania szczególnej ostrożności oraz takiego zmniejszenia prędkości aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych będących na przejściu, wchodzących i zbliżających się do przejścia.(przepisy ogólne i znak D-6) Gdy pieszy znajduje się na przejściu – sprawa...
 • O prędkości
  (2012-06-20 00:04:31, komentarzy: 5)
  O znaczeniu prędkości nigdy za wiele. Pojazd możemy prowadzić z prędkością taką, aby w każdej sytuacji panować nad nim. Będzie to związane z naszą prędkością, z warunkami na jezdni tzn jej przyczepnością z naszym i naszego pojazdu czasem reakcji, ze sprawnością układu hamulcowego. Niewłaściwa ocena prędkości jest c...
 • Kierunkowskaz-włączenie i wyłączenie z ruchu
  (2012-06-10 13:34:18, komentarzy: 0)
  Włączanie się do ruchu, wyłączanie się z ruchu to podstawowe manewry na drodze. Te manewry w naszych przepisach bezpośrednio nie są sprecyzowane – stąd konieczność sięgnięcia do przepisów zawartych w Konwencji Wiedeńskiej, które u nas też obowiązują: “Artykuł 14 Ogólne przepisy dotyczące manewrów 1. (1...
 • Niebezpieczny odstęp
  (2012-06-04 20:05:45, komentarzy: 0)
  Bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu na suchej nawierzchni asfaltowej, jadącego z prędkością 50 km/h (tj ok 14 m/s), przyjmuje się jako ½ V czyli 25 m. Jest on wystarczający przy założeniu, że poprzednik nie zatrzyma się w miejscu ale będzie normalnie hamował. Gdy zatrzyma się w miejscu (uder...
 • Widzieć i być widzianym
  (2012-05-16 10:38:49, komentarzy: 4)
  Widzieć i być widzianym w ruchu drogowym to podstawa bezpieczeństwa. Prowadzenie pojazdu z prędkością umożliwiającą zatrzymanie się w polu widzenia pozwoli nam zawsze panować nad pojazdem i sytuacjami. Jak zauważymy o tą niezbędną widoczność na skrzyżowaniach, w zakrętach, na przejazdach kolejowych słabo d...
 • Sygnalizator warunkowy
  (2012-05-07 23:10:45, komentarzy: 2)
  Na egzaminie zastosujemy dokładnie zapis rozporządzenia o znakach: “§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Sygnał...
 • Pojazd uprzywilejowany
  (2012-05-05 20:57:58, komentarzy: 2)
  Nadjeżdża pojazd uprzywilejowany w akcji. “Art. 9. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.” Ważne jest czytelne i wczesne pokazywa...
 • Tor ruchu.
  (2012-04-11 16:30:48, komentarzy: 0)
  Jednym z podstawowych zadań nie tylko na egzaminie na prawo jazdy jest prowadzenie pojazdu właściwym torem ruchu czyli właściwym pasem ruchu oznakowanym lub nieoznakowanym. Obowiązuje zasada jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub prawej linii krawędziowej. W przypadku jezdni, skrzyżowań skanalizow...
 • Ustąpienie pierwszeństwa to powstrzymanie się od ruchu.
  (2012-04-11 16:18:10, komentarzy: 0)
  Proszę zauważyć, że powstrzymanie się od ruchu można zrealizować przez czytelne zwolnienie przy dojeżdżaniu do potencjalnego miejsca zatrzymania się. Takie zachowanie jest pożądane dla poprawy bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym. Wyraźne zwolnienie 15-30 m przed przejściem dla pieszych pozwoli...
 • Zatrzymanie - postój
  (2012-04-11 15:35:48, komentarzy: 1)
  Znaki zakazu B-35 (postoju), B-36 (zatrzymywania się) zabraniają odpowiednio postoju i zatrzymywania się po tej stronie drogi po której są umieszczone. Dotyczą więc jezdni, pobocza, chodnika. Zakaz nie dotyczy sytuacji w związku z ruchem. Zatrzymanie to chwilowe unieruchomienie z własnej woli pojazdu ...
 • Kultura a przepisy ruchu drogowego
  (2012-04-02 13:18:23, komentarzy: 0)
  Przepisy ruchu drogowego zawarte w Prawie o ruchu drogowym, w Rozporządzeniach je uzupełniającym określają wzajemne relacje między uczestnikami tegoż ruchu. Podstawą bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ich poznanie, poznanie praw i obowiązków z nich wynikających oraz dokładne ich stosowanie. Wtedy jest szansa ...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka