Kiedy można zawracać?

Czy wiesz w jakiej sytuacji możesz zawrócić? Kiedy przepisy zakazują zawracania? Kiedy można zawracać?