Jazda na suwak. Co to jest?

Co to jest jazda na suwak? W maju 2020 roku poszerzono państwową bazę pytań egzaminacyjnych o nowe pytania dotyczące tzw. „Jazdy na suwak” i „Korytarza życia”, dlatego przybliżymy Wam ten temat i opiszemy przykładowe pytania.

Zasadę jazdy na suwak określa Art. 22. ust. 4a i 4b ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Do czego potrzebny jest suwak na jezdni?

Zasada jazdy “na suwak” została wprowadzona po to, aby uniknąć prób zmiany pasa ruchu jednocześnie przez kilku kierowców w kilku miejscach, co w konsekwencji może sprzyjać powstawaniu korków.

Kiedy należy jeździć “na suwak”?

Aby zaistniały warunki jazdy na suwak muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  1. Jazda musi odbywać się w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości.
  2. Na jednym z pasów nie istnieje możliwość jazdy z powodu wystąpienia przeszkody lub zanikania pasa ruchu.

W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuowania jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, masz obowiązek umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów znajdującym się na ta-kim ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuowania jazdy.

Jeżeli w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości poruszasz się na jezdni pomiędzy dwoma pasami ruchu, którymi nie istnieje możliwość kontynuowa-nia jazdy z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, wówczas w miejscu wystąpienia przeszkody lub w miejscu zanikania pasów ruchu musisz umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi po-jazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub zespołowi pojaz-dów z lewej strony.

Zauważ, że przywilej ułatwiający zmianę pasa ruchu nadawany jest kierującym dopiero w chwili, gdy znajduje się on w punkcie, w którym nie ma już możliwości dalszej jazdy pasem ruchu, na którym on się znajduje, a jazda musi odbywać się w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości. Masz pytania dotyczące jazdy na suwak? Zapytaj instruktora Grzegorza Wójcika wykładowcę portalu Zdamyto, który prowadzi grupę na fb.

Jak zrozumieć czym jest jazda na suwak?

Obecnie sprzedawane książki dla kursantów zostały już zaktualizowane o nową tematykę dotyczącą jazdy na suwak. Warto zapoznać się z tematem ekursu na zdamyto, gdzie również został szeroko opisany ten temat. Pytania dotyczące jazdy na suwak pojawiły się również w testach na prawo jazdy.

Jakie są zalety jazda na suwak?

Główne zalety jazdy na suwak to:

  • zmniejszona jest sumaryczna długość korka,
  • możliwy jest szybki przejazd pojazdem uprzywilejowanym,
  • poruszanie się na równych zasadach redukuje agresję kierowców,
  • odpowiednio wykonany manewr powoduje zachowanie przepustowości zwężenia jezdni,
  • dodatkowy pas za skrzyżowaniem w połączeniu z jazdą na suwak zapobiega blokowaniu skrzyżowania.

Przepisy dotyczące „jazdy na suwak” zaczęły obowiązywać na przełomie 2019/2020 roku, natomiast pytania w testach z tego zakresu pojawiły się w maju 2020. Pytań pojawiło się kilkanaście, ale nie są one trudne.
Aby zapoznać się z pytaniami przejdź do działów tematycznych testów na prawo jazdy dostępnych na Zdamyto.com:
10. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia).
11. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy (jazda na suwak, korytarz życia).


Przeanalizuj dokładnie sytuacje i pytania w wyżej wymienionych działach tematycznych, ponieważ wielu kursantów chce stosować „zasadę jazdy na suwak” w sytuacji zwykłej zmiany pasa ruchu. Każda zmiana w przepisach stanowi pewne wyzwanie dla instruktorów nauki jazdy, ponieważ muszą ja wytłumaczyć swoim kursantom.

Aktualności i najświeższe informacje o zmianach w prawie o ruchu drogowym znajdziesz zawsze na naszym fanpagu. Śledź nasz portal na facebooku, a zawsze będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami dla kierowców.

Jak poprawnie stosować zasadę jazdy na suwak?

Jako kierujący pojazdem wpuszczanym należy dojechać, aż do końca dostępnego pasa jezdni. Nigdy nie należy zmieniać pasa jezdni wcześniej niż przed jego końcem. Kierujący będąc już wpuszczonym nie wpuszcza nikogo innego.

Jako kierujący pojazdem wpuszczającym należy wpuścić dokładnie jeden pojazd z pasa, który się kończy. Wpuścić pojazd należy dopiero przy końcu tego pasa, ale nie wcześniej. Nie należy wpuszczać nikogo więcej ponad ten jeden pojazd.
Należy zachować odpowiedni odstęp od pojazdu poprzedzającego, aby nie tworzyć fantomowego korka.