Jakie zmiany dla kierowców w 2021 roku?

Nowe przepisy kodeksu drogowego, które są w planach na 2021 rok to duże zmiany dla kierowców. Czy są to zmiany pozytywne oraz poprawiające bezpieczeństwo na drodze? Zmiana ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym, a także dodatkowe prawa dla pieszych już teraz budzą kontrowersje. Infografika poniżej przedstawia planowane zmiany dla kierowców w 2021 roku.


1. Dokumentacja fotograficzna samochodu.

Propozycja istotnej zmiany dotyczy wprowadzenia obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych. Zdjęcia mają być przechowywane przez 5 lat od dnia przeprowadzenia badania.
Takie rozwiązanie pozwoli na identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu.

2. Samochód zarejestruje salon.

W salonie sprzedaży będzie można załatwić wszystkie niezbędne formalności związane z rejestracją nie tylko pojazdu samochodowego, ale i przyczepy oraz motoroweru.
Kupując nowy pojazd nie będziesz musiał biegać po urzędach, dzięki temu zaoszczędzisz czas. Zmiana ma zacząć obowiązywać od 4 czerwca 2021 roku.

3. Zakaz jazdy na zderzaku.

Proponowana na 2021 rok zmiana przewiduje kary za niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego.
W projekcie proponuje się, aby na drogach szybkiego ruchu (autostradach i drogach ekspresowych) bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości, czyli kierowca jadący 100 km/h musi jechać 50 m za poprzedzającym samochodem, 120 km/h – 60 m, 140 km/h – 70 m.

4. Jednolite ograniczenie prędkości na obszarze zabudowanym.

Rząd chce ujednolicenia ograniczenia prędkości na obszarze zabudowanym. Bez względu na porę będzie to 50 km/h. Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym przepisy pozwalają na szybszą jazdę w nocy niż w dzień.
Aktualnie obowiązujące ograniczenia prędkości w Polsce można sprawdzić rozwiązując dział „Dopuszczalne prędkości pojazdu, ograniczenia” znajdujący się w części specjalistycznej testów na prawo jazdy Zdamy to.

5. Pieszy z większymi prawami.

Po wejściu w życie nowych przepisów obowiązkiem kierowcy będzie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście albo znajdującemu się na nim. Przepis nie będzie dotyczył tramwajów.
Z planowanych zmian dla kierowców w 2021 roku ta prawdopodobnie budzi najwięcej kontrowersji dlatego prawdopodobnie nie zostanie wprowadzona.

6. Zakaz korzystania z telefonu przez pieszych na jezdni lub torowisku.

Rząd zaproponował regulacje zakazujące pieszemu korzystania z m.in. z telefonów komórkowych w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) .
Zakaz dotyczy także innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska.

7. Możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych.

Podczas przerejestrowania samochodu po zakupie, nie trzeba będzie zmieniać tablic rejestracyjnych. Zmiana pozwoli zaoszczędzić prawie 100 zł.
Dzięki centralnej ewidencji pojazdów będzie można zrezygnować  z obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej oraz wtórnika. Rozwiązanie wejdzie w życie 4 września 2022 roku.
Trzeba będzie więc trochę na nie poczekać, ale warto napisać o tym już dziś, choćby dlatego, że zmiana przepisów pozwoli zaoszczędzić 94,50 zł kierowcy, który na przykład sprowadził samochód z zagranicy. To też kolejne rozwiązanie, które zmniejsza ilość papierów i dokumentów.

8. Mniej czasu na egzamin  na prawo jazdy.

Projekt zmian przewiduje zmianę minimalnego czasu, po jakim może być egzaminatorowi przydzielona w ciągu dnia kolejna osoba egzaminowana.
Obecnie jest to 50 minut, natomiast po skróceniu ma być 45 minut.
W przypadku, gdyby egzamin nie odbył się, egzamin nie byłby wliczany do liczby egzaminów, które danego dnia przeprowadził dany egzaminator.


Jakie, więc będą zmiany dla kierowców w 2021 roku?

Aktualna informacje dla kierowców oraz kandydatów na prawo jazdy można znaleźć na profilu Zdamyto na facebooku.

Czy planowane zmiany dla kierowców będą miały wpływ na pytania egzaminacyjne?

O tym również będziemy na bieżąco informować.

Czy zmiany dla kierowców to więcej pytań w testach na prawo jazdy?

Nie ma pewności, ale tak było w przypadku zmian dotyczących „jazdy na suwak” i „korytarza życia”.

Czy wszystkie wyżej wymienione zmiany dla kierowców wejdą w życie w 2021 roku?

To raczej mało prawdopodobne! Już na etapie pojawiania się pierwszych informacji w mediach wiele środowisk branżowych krytykowało te pomysły. Wszystko przed nami!