Jak wyrobić PKK online?

Profil kandydata na kierowcę (PKK). Jak założyć numer PKK online, czyli przez internet? Co znaczy profil kierowcy online? Jak złożyć wniosek o numer PKK? Wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu, czyli online.
Pierwszym krokiem do zdobycia prawa jazdy jest złożenie wniosku o wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcą (PKK). Po zapoznaniu się z naszym “samouczkiem” to zadanie stanie się banalnie proste. Obecnie z wiadomych powodów szczególnie popularne jest składanie wniosków online, mianowicie przy użyciu Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW.

Skompletuj wymagane dokumenty w formie elektronicznej jako JPG lub JPEG nie większe niż 200 KB:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, 
 • kolorową fotografię 3,5 cm x 4,5 cm,
 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (jeżeli osoba nie ukończyła 18-stu lat),

Żeby podpisać wniosek o prawo jazdy online niezbędny będzie PROFIL ZAUFANY. Jeżeli go nie posiadasz, najprościej założyć internetowo. Po założeniu profilu zaufanego można już przejść do wniosku o PKK online.

Jak złożyć wniosek o PKK online? Krok po kroku.

 1. Zacznij od rejestracji w serwisie, kliknij “zarejestruj się” 
 2. Po rejestracji wybierz z menu: “Złóż wniosek”.
 3. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie swoich danych osobowych.
 4. Następnie należy zaznaczyć wnioskowaną kategorię prawa jazdy. 
 5. Po kliknięciu “dalej” pokaże się karta, gdzie należy dołączyć załączniki do wniosku w formie elektronicznej.
 6. Następnie należy złożyć niezbędne oświadczenia. Przeczytaj je uważnie i potwierdź tylko te, które są zgodne ze stanem faktycznym. (Art. 11 ust. 1 pkt 5 dotyczy m.in. osób przebywających na terenie Polski przez co najmniej 185 dni w roku.
 7. Następnym krokiem jest już podpisanie wniosku. Możesz zrobić to na dwa sposoby: własnym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. (Dokument możesz podpisać poprzez zalogowanie się do swojego profilu lub zalogowanie się do swojego banku internetowego).
 8. Po podpisaniu wniosku zostanie on przesłany do wybranego przez ciebie urzędu w celu weryfikacji. Po weryfikacji zostanie wygenerowany twój profil kandydata na kierowcę, którym będziesz się posługiwać podczas procesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Stan realizacji swojej sprawy możesz monitorować po zalogowaniu się do konta ESP PWPW w zakładce moje wnioski.

Profil kandydata na kierowcę ważny jest bezterminowo, a jego uzyskanie jest darmowe. Jeśli masz już numer PKK możesz rozpocząć kurs na prawo jazdy w OSK lub ucząc się teorii w domu. Jak wyrobić profil kierowcy online dowiesz się dzięki infografice!

Czy już wiesz jak wyrobić profil kandydata na kierowcę online?