Jak długo trwa kurs na prawo jazdy?

Ile trwają kursy na prawo jazdy? To pytanie pada często jako pierwsze w biurze obsługi klienta ośrodka szkolenia kierowców. Okazuje się, że odpowiedź nie jest taka jednoznaczna i oczywista, bo to kiedy skończysz kurs na prawo jazdy uzależnione jest od wielu czynników.

Ile trwa kurs na prawo jazdy?

Kurs to nie tylko nauka samej jazdy. Musisz wiedzieć, że w ramach kursu należy przejść szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne oraz kurs udzielania pomocy przedmedycznej.

Pamiętaj, że kurs nauki jazdy to:

  • przynajmniej 30 godzin szkolenia teoretycznego (w tym szkolenie z pierwszej pomocy), gdzie 1 h szkolenia to 45 minut zegarowych,
  • przynajmniej 30 godzin szkolenia praktycznego, gdzie 1 h szkolenia to 60 minut zegarowych,
  • egzamin wewnętrzny teoretyczny
  • egzamin wewnętrzny praktyczny, który odbywa się po wyjeżdżeniu przynajmniej 30 godzin.

Czy warto kupować dodatkowe godziny szkolenia praktycznego?

Tak, warto z dwóch powodów.
Ilość godzin szkolenia ustala indywidualnie instruktor ponieważ jest odpowiedzialny za  wyszkolenie kursanta i potwierdzenie jego gotowość do egzaminu państwowego.
W sytuacji, w której instruktor zaleca dokupienie godzin dodatkowych należy z takiej opcji skorzystać.
Często pomijaną kwestią jest przygotowanie emocjonalne do egzaminu państwowego. Część kursantów podczas szkolenia względnie poprawnie jeździ jednak na słowo egzamin strach i stres tak ich paraliżuje, że nie potrafią wykonać podstawowych czynności i zadań egzaminacyjnych.

Jak przygotować się do egzaminu teoretycznego?

Popularne „wykucie testów na prawo jazdy” to zdecydowanie za mało, aby odpowiednio przygotować się do egzaminu teoretycznego. Potrzebna jest solidna wiedza teoretyczna oraz znajomość pułapek w samych testach na prawo jazdy.
I właśnie temu służą spotkania online z instruktorem odbywające się w ramach pakietu platynowego na ZdamyTo.com. Co ważne, nie są to spotkania z gadającą głową, a zajęcia w których macie głos, a wasze pytania są wręcz oczekiwane przez prowadzącego.

Gdzie znajdziesz testy na prawo jazdy? Na rynku funkcjonuje 5 podmiotów sprzedających testy na prawo jazdy, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury.
Ich nazwy wymienione to:
1. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
00-222 Warszawa ul. Sanguszki 1,
2. SPH CREDO, Jacek Bogusławski, 64-920 Piła al. Wojska Polskiego 43,
3.  Digibit, Tomasz Wituła, 87-327 Bobrowo ul. Drużyny 52a,
4.   Sławomir Ziajka, „ZdamyTo.pl” High Technology Managment, 63-760 Zduny ul. Sulmierzycka 40,
5.   Liwona Sp. z o.o. 02-496 Warszawa, ul. Rakuszanki 5.

Co jest wymagane na egzaminie praktycznym?


Podczas części praktycznej egzaminu państwowego, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

  • sposób wykonywania manewrów na drodze,
  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
  • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
  • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
  • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

Podczas części praktycznej egzaminu na prawo jazdy egzaminator zwraca uwagę nie tylko na poprawność wykonania zadań egzaminacyjnych, ale też i na to w jaki sposób są one wykonywane. Zgodnie z rozporządzeniem regulującym przebieg egzaminu “Część praktyczna egzaminu państwowego polega na: (…) wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych”.
Musisz wiedzieć, że technika kierowania pojazdem też podlega ocenie.

Ile błędów można zrobić na praktycznym?

Zależy jakich, ponieważ istnieje katalog błędów, których popełnienie skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu na prawo jazdy.

Osoba egzaminowana popełniająca błąd, który nie jest wymieniony w tzw. tabeli błędów może popełnić ich dokładnie tyle, ile jest zadań egzaminacyjnych, ważne jednak, aby tego samego błędu nie popełnić powtórnie.

Jak szybko można zrobić cały kurs na prawo jazdy?

Wszystko zależy od tego jak zorganizowane są wykłady w Twoim OSK, ale również od Twoich możliwości.
Jak widać po tym co zostało wcześniej napisane, przed egzaminem musisz wiedzieć całkiem sporo, a więc nie tylko wykazać się umiejętnością samodzielnej jazdy, ale i wiedzą na temat samego egzaminu na prawo jazdy. Jeśli wszystko przebiega dobrze, to w 6 tygodni, na spokojnie kurs nauki jazdy można zaliczyć. Oczywiście jeśli ktoś ma możliwość w tydzień lub dwa skupić się tylko na nauce jazdy to cały kurs można zrealizować nawet w kilkanaście dni.
Musisz jednak doliczyć czas oczekiwania na egzaminy państwowe w ośrodku ruchu drogowego, a ten waha się w zależności od samego ośrodka egzaminacyjnego.