Ile się czeka na prawo jazdy?

Każdy kursant, który stanął na wysokości zadania i zaliczył zarówno państwowy egzamin teoretyczny, jak i praktyczny na prawo jazdy, z niecierpliwością wyczekuje momentu, gdy zostaną wydane dokumenty potwierdzające, że dzięki nowo nabytym uprawnieniom może legalnie prowadzić samochód. Ile się czeka na prawo jazdy?


Jak wyglądają procedury związane z odbiorem dokumentów? Czy da się sprawdzić czas oczekiwania on-line? Ile wynosi opłata za wydanie „prawka”? Czy można prowadzić samochód po zdanym egzaminie bez stosownych dokumentów? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Kto wydaje prawo jazdy?

Skoro z powodzeniem przystąpiłeś do państwowych egzaminów na prawo jazdy, gratulujemy. Już niebawem będziesz mógł legalnie wsiąść za kierownicę samochodu, czego przypuszczalnie nie możesz się doczekać. Proces wydania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w Polsce oraz za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 roku.

Procedurę wdraża się w momencie, gdy po zaliczeniu przez kursanta egzaminów państwowych w WORD/MORD, Ośrodek Ruchu Drogowego przesyła stosowną informację do urzędu starostwa powiatowego, miasta lub dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania zdającego. W dalszej kolejności osoba ubiegająca się o dokumenty wypełnia wniosek o wydanie prawa jazdy i składa go w wydziale komunikacji osobiście, pocztowo lub drogą internetową. Decydując się na alternatywę on-line, należy założyć tzw. profil zaufany ePUAP z pomocą strony www.pz.gov.pl.

Ile wynosi opłata za wydanie prawa jazdy?

Wniosek o wydanie prawa jazdy wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 100,50 zł w kasie urzędu lub przelewem. Kwota ta jest ceną regulowaną przez wspomniany powyżej akt prawny i obowiązuje we wszystkich regionach Polski.


Jak odebrać prawo jazdy? Na czas oczekiwania na dokumenty składa się ich produkcja przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz praca administracyjna. Podczas wypełniania wniosku o wydanie prawa jazdy można zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań – stacjonarny odbiór w urzędzie lub drogą pocztową.

Jak długo czeka się na wydanie prawa jazdy w poszczególnych regionach Polski?

Ile trwa wyrobienie prawa jazdy? Urzędów nie obowiązuje w tej kwestii żaden ściśle określony termin. Czas oczekiwania na odbiór prawa jazdy reguluje jednak w pewien sposób Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wydawania dokumentów, stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Instrukcja wskazuje, że młody kierowca będzie czekał na odbiór „prawka” przez okres od 7 dni roboczych wzwyż.


Średnio, jak wynika z analiz i statystyk, chcąc uzyskać prawo jazdy, należy uzbroić się
w cierpliwość. Czas to około 14 dni od otrzymania przez urząd potwierdzenia wniesienia opłaty oraz stosownych dokumentów.
Jak można sprawdzić status wydania prawa jazdy? Należy odwiedzić stronę internetową www.info-car.pl . Tam wystarczy podać swoje imię, nazwisko i numer PESEL (numer PKK bądź datę urodzenia).

Minimalny i maksymalny czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy.

W teorii minimalny czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy wynosi 7 dni roboczych, chociaż zdarza się, że dokumenty są gotowe do odbioru nieco szybciej.

Ze zdecydowanie odleglejszym terminem muszą liczyć się cudzoziemcy, którzy wnioskują o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie. Dokonanie wszystkich formalności może potrwać nawet kilka tygodni, co związane jest najczęściej z koniecznością weryfikacji uprawnień. Poza tym emigrant jest zobowiązany do przystąpienia do dodatkowego egzaminu z teorii jazdy w przypadku, jeśli wyrobił prawo jazdy w kraju, gdzie nie obowiązuje konwencja wiedeńska
o ruchu drogowym. Każdy cudzoziemiec powinien wnioskować o otrzymanie dokumentów przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu w Polsce.

Rzecz jasna zdarza się, że wniosek o odbiór dokumentów nie został wypełniony prawidłowo przy pierwszym podejściu. Błędy w formalnościach, opóźnienie
w uiszczeniu opłaty, wcześniejszy zakaz prowadzenia pojazdów, uzyskanie uprawnień za granicą – wszystko to może powodować odroczenie terminu wydania prawa jazdy. Okres ten nie będzie jednak przekraczał 2 miesięcy.

Z czego składa się wniosek o wydanie prawa jazdy?

Wniosku o wydanie prawa jazdy nie tworzą jedynie dokumenty do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl. Pełen pakiet papierów urzędowych zawiera dodatkowo:

  1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem.
  2. Aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm, gdzie twarz przedstawiona jest od frontu.
  3. Dowód osobisty lub paszport; w przypadku cudzoziemców – paszport bądź karta pobytu.
  4. Ksero dotychczasowego prawa jazdy, o ile ubiega się o uprawnienia na kolejną kategorię pojazdów.
  5. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego pod warunkiem niepełnoletności; opiekun jest zobowiązany podpisać dokumenty w obecności urzędnika.
  6. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy kategorii B).

O co pytają kursanci?

Podsumowując na naszej grupie zrzeszającej kursantów na FB, jednym z najczęściej zadawanych pytań jest: jak długo się czeka na plastik? Bezsprzecznie nie ma jednej odpowiedzi i każdy musi uzbroić się w cierpliwość.