Powstała propozycja zmian limitu wagowego pojazdu dla kategorii B. Do teraz kierowca z prawem jazdy kategorii B może prowadzić pojazd o maksymalnej masie 3,5 tony. Po wprowadzeniu zmian maksymalna masa zwiększyłaby się do 4,25 tony.

Chęć wprowadzenia takiej zmiany wynika z tego, iż coraz więcej kierowców porusza się pojazdami napędzanymi paliwami aleternatywnymi, których baterie są ciężkie, więc w przypadku dużych aut, masa uniemożliwiłaby prowadzenie takiego pojadu z posiadaną wyłącznie kategorią B. Warunkiem, który miałby być spełniony, aby móc poruszać się cięższym pojazdem, byłoby posiadanie prawa jazdy kategorii B przez okres co najmniej dwóch lat.