System CEPIK 2.0

Ważna informacja! Okresu próbnego nie będzie przynajmniej przez 2 lata! Zmian dla młodych kierowców nie będzie i to długo. Oficjalnie potwierdziła to Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska w wypowiedzi dla RMF FM: „Modernizacja systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli uruchomienie tzw. CEPiK 2.0 nastąpi nie wcześniej niż za dwa lata.”

 

Przypomnijmy zakres zmian jaki miał obowiązywać od 2017 roku:


1) Okres próbny będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.


2) W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.


3) Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.


4) Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.


5) Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.


6) Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.


7) Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.


8) Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.


9) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.Na ZdamyTo.com zawsze na bieżąco będziemy informować Was o wszystkich aktualnych zmianach dotyczących egzaminów na prawo jazdy dla wszystkich kategorii. 

 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka