Kiedy wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących młodych kierowców?

 

Aktualnie Ministerstwo nie odwołało ostatecznie wejścia planowanych na  4 czerwca zmian, a jedynie je zawiesiło. Oznacza to, że jeżeli system informatyczny CEPiK zostanie ukończony to nowe przepisy wejdą w życie.
 
 

Przypomnijmy - 4 czerwca miał przynieść następujące zmiany dla zainteresowanych prawem jazdy:

 

 • Dwuletni okres próbny: pomiędzy czwartym a ósmym miesiącem od uzyskania prawa jazdy, kierowca będzie musiał odbyć kurs doszkalający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym.

 

 • Dodatkowo przez okres ośmiu miesięcy po uzyskaniu prawa jazdy, kierowca będzie mógł kierować wyłącznie autem oznakowanym z tyłu i z przodu nalepką z symbolem „zielonego listka”. W obszarze zabudowanym nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h, poza obszarem zabudowanym - 80 km/h, a na autostradzie i drodze ekspresowej - 100 km/h.
 
 • Przez pierwsze osiem miesięcy nie będzie można pracować w roli zawodowego kierowcy. 
   
   
 • Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.
  Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.
   
   
   
  Ważne! Czerwcowe zmiany (o ile wejdą) nie dotyczą egzaminów na prawo jazdy! Egzamin teoretyczny jak i praktyczny pozostają bez zmian.
   
  Pytacie nas często co z pulą pytań? Otóż w najbliższym czasie testy na prawo jazdy nie ulegną zmianie - wszystkie pytania i zawsze aktualną bazę pytań znajdziecie na naszym portalu
   
   
   
   
   

 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka