Czy można jeździć autem bez dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia?

 

"Prawo jazdy, dowód rejestracyjny i dokumenty proszę..." - tych słów nie usłyszysz już podczas kontroli drogowej. 

 

Teraz wystarczy Ci prawo jazdy. Zniesiono obowiązek posiadania w aucie dowodu rejestracyjnego i polisy OC. 

Od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą już wozić ze sobą polisy ubezpieczeniowej OC ani dowodu rejestracyjnego.

Od teraz policjant może skontrolować potrzebne mu dane za pomocą systemu elektronicznego – CEPiK. Takie rozwiązanie powstało na mocy nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, którą zaproponowało Ministerstwo Cyfryzacji. 

 

To, że nie ma już obowiązku wożenia w samochodzie tych dokumentów nie oznacza, że kierowca nie musi ich w ogóle posiadać. Obowiązek opłacenia polisy oraz posiadania dowodu rejestracyjnego dalej obowiązuje.

 

 

W oficjalnej bazie pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy znajdowało się kilka pytań dotyczących obowiązku posiadania dokumentów, zostaną one wycofane z puli jako już nie aktualne. Nie można mieć pewności, że aktualizacja systemów w WORDach nastąpiła błyskawicznie więc kiedy trafimy jeszcze w najbliższym czasie na pytanie o obowiązkowe dokumenty należy zaznaczyć taką odpowiedź jak w testach ZdamyTo.
 

 

 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka