Aktualizacja regulaminu serwisu ZdamyTo

Ze względu na zmianę danych usługodawcy regulamin serwisu ZdamyTo został zaktualizowany. 
 
Poprzednie brzmienie paragrafu:
 
§1
 
2. Usługodawcą Serwisu jest Sławomir Ziajka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Ziajka High Technology Management z siedzibą ul. Sulmierzycka 40, 63-760 Zduny, NIP: 899-248-77-06, zwany w dalszej części regulaminu „Usługodawcą”.
 
Obecne brzemiennie paragrafu:
 
§1
 
2. Usługodawcą Serwisu jest Zdamyto.pl sp. z o.o. - zarejestrowana pod numerami: KRS 0000569194; NIP 6211815110; REGON 36211790200000, z siedzibą ul. Mickiewicza 23, 63-760 Zduny, spółka zwana w dalszej części regulaminu „Usługodawcą”.
 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka